Pokladna

476 111 487

Pokladní hodiny:
PO – NE: 14:00 – 20.00 hodin
jinak vždy hodinu před akcí.

Platby

Vstupenky lze u nás zaplatit  (platí pouze pro akce pořádané Citadelou):

 • Platební kartou, kartou Edenred Benefit Card, Flexi Pass Card, Multi Pass Card
 • Poukázkami Sodexo (Flexi Pass, Realx pass a Dárkový Pass), Edenred (Multi/Benefits, Sport&Kultura a Compliments) a Cheque Déjeuner ( Dárková poukázka CADHOC, Unišek/ Unišek+/ Unišek+FKSP). Platba je omezena pouze na 5 KUSŮ na jeden nákup a jednu osobu, na poukázky nevracíme.
 • Dárkovým poukazem (v případě nevyužití celé nominační hodnoty šeku peníze NEVRACÍME) Platnost dárkových poukazů vystavených do 31.12.2020 se prodlužuje do konce prosince 2021.

Slevy

Slevu lze uplatnit pouze při zakoupení v pokladně Citadely. Průkazky opravňující ke slevě předkládejte bez vyzvání.

 • Sleva pro děti, na 2D a 3D – 20 Kč, a to pouze na promítání dětských představení (označeno dětskou ikonou)
 • Pro držitele ZTP a ZTP/P sleva 20 % na kino a pořady Citadely.

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP – na vyžádání.

 

Všeobecně závazné podmínky v KD Citadela

 • Vstupenky na vybrané představení si lze zakoupit v pokladně Citadely s možností rezervovat na webových stránkách Citadely www.citadela-litvinov cz, telefonicky či v síti TICKETPORTAL.
 • Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
 • Vstupenka je platná pouze s kontrolním kódem.
 • Rezervací či zakoupení vstupenky přes internet nebo v pokladně Citadely, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon, za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.
 • Platnost rezervace vstupenek do kina a na kulturní akce je 7 dní od data zarezervování. Poté bude rezervace zrušena. Pokud do začátku akce zbývá méně než 7 dní, vyzvedněte si zarezervované vstupenky nejpozději v den konání akce do 45 min. před začátkem, jinak bude rezervace zrušena.V případě, že si zákazník nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může Provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi.
 • Zákazník je oprávněn se usadit pouze na místo určené vstupenkou. Diváci, kteří přijdou po zahájení představení, budou usazení dle pokynů pořadatele.
 • V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek: u vstupenky zakoupené v pokladně Provozovatele, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít zákazník zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v provozovně Provozovatele ve stejné hodnotě.
 • Zákaz fotografování a pořizování audio-video záznamů v průběhu představení.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.
 • V rámci akcí je pořizována fotodokumentace ((obrazové a zvukové záznamy), s následným zpracováním pro propagační účely KD Citadely (Web, FB, Instagram). Vstupem do prostor KD Citadela účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být zachycena jeho podobizna či jeho zvukový projev.

Facebook